WARNING : BAHAYA BID'AH !!

WARNING : BAHAYA BID'AH !!
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah, dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka." (HR. Muslim)
 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu (amalan) dalam urusan (agama) kami yang bukan dari kami, maka (amalan) itu tertolak.” (HR. Bukhori dan Muslim). 

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak.” (Riwayat Muslim)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ditanyakan: "Ya Rasulullah, apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab: "Mengada-adakan amalan bid'ah, lalu melibatkan orang-orang kepadanya." (HR. Daruquthin dari Anas).

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk (Allah). Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah ajaran-ajaran yang baru (dalam agama) karena semua bid’ah adalah sesat.”  (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku tiada, maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat.  (HR. Ath-Thahawi)


0 Response to "WARNING : BAHAYA BID'AH !!"

Post a Comment

Jangan nyepam ya..